–grant permission
grant execute on VNUSER.P_MLADRCADTF_MLADRCLDTF_DAILY to schedulejob;

–create job:
begin
DBMS_SCHEDULER.create_job (
job_name        => ‘SCHEDULEJOB.RMD_JOB_DAILY’,
job_type        => ‘PLSQL_BLOCK’,
job_action      => ‘BEGIN frontlineusr.SP_JOB_C_POLNUMLOGED(); frontlineusr.SP_JOB_C_PREMIUMCOLLECTIONLIST(); END;’,
start_date      => to_timestamp_tz(‘2012-07-26 05:00:00 +7:00’, ‘YYYY-MM-DD HH24:MI:SS TZH:TZM’),
repeat_interval => ‘FREQ=DAILY;BYHOUR=1;BYMINUTE=0’,
end_date        => NULL,
enabled         => TRUE,
auto_drop                        => FALSE,
comments        => ‘Refresh RMD_JOB_DAILY on Complete By Daily’);
commit;
end;
/

Niêm hoa vi tiếu

Một buổi chiều tà vàng nắng, bước chân nhàn du đưa đến một Thiền tự tựa vào vách núi. Đơn sơ mà tráng lệ, thanh tịnh mà hùng vĩ. Những gịot nắng tắt dần sau lưng núi, tô vẽ và nhuộm rực rỡ ánh tà dương thoát tục. Giữa chánh điện, đơn sơ một tượng Phật tay phải đưa lên một đoá sen, ánh mắt từ bi quán chiếu. Pho tượng đẹp quá!

Một năm nào, cũng trong buổi chiều nhiều gió, nắng nhuộm hồng chân trời, thả từng bước thành kính lên ngọn Linh Thứu (Gijjhakuta). Từ khoảnh sân nhỏ trên đỉnh núi nhìn xuống phía xa là thành Vương Xá (Rajgir), giờ hoang tàn, chỉ còn con đường mòn chạy dọc chân núi. Kinh sách ghi nhận xưa kia nơi này là kinh đô của vương quốc Ma-kiệt-đà (Magadha) hùng mạnh (Phật Thích Ca từng ở qua 7 mùa an cư tại núi Thứu ở thành Vương Xá này).

Truyện kể rằng, cũng trên khoảnh sân này trên núi Thứu, trong một buổi giảng pháp, Phật không nói gì, chỉ cầm một đoá sen nhìn xuống đại chúng. Chẳng ai hiểu gì, chỉ một vị đệ tử mỉm cười, đó là Ca-diếp. Ca-diếp về sau thành truyền nhân, là Tổ của dòng truyền thừa gọi là Thiền tông. Thiền tông theo bước chân hoằng hoá lan toả qua Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam, đến nay vẫn còn phát triển rực rỡ.

Cậu chuyện ngắn, đậm chất giai thoại về một người Thầy cầm hoa – một kẻ học trò mỉm cười lĩnh ý được người đời sau gọi là “Niêm hoa vi tiếu”. Một dạng thức tâm truyền tâm, chẳng phiền đến ngôn ngữ. Ngôn ngữ xét cho cùng cũng chỉ là chiếc áo ngoài của tư duy. Chánh niệm hẳn là trạng thái vượt ngoài tư duy ngôn ngữ thường tình. “Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến Tánh thành Phật” như là cốt yếu đặc sắc và hấp dẫn riêng có của Thiền tông là vậy.

Hơn hai ngàn năm trăm năm sau, kẻ hậu sinh ngẩn ngơ trước pho tượng “Niêm hoa” tuyệt đẹp, không kịp nở một nụ cười, phàm nhân chỉ biết sụp lạy cúi đầu.

Image may contain: sky, twilight, cloud, outdoor and nature
Image may contain: 1 person, indoor

Image may contain: 1 person, night and indoor
Image may contain: sky, plant, tree, outdoor and nature

Comment

Quỹ Yêu Thương đóng viện phí hỗ trợ 6 bệnh nhi nghèo, mỗi bé 5 triệu.

imag19422image-0-02-06-7c4cc72c049d43241fc64c5312ea3dd3b77df0a4eeed4400217a8379411d5752-vimage-0-02-06-6b5e6bd2ab3cf6c35f46f7d212a56ddb4fbe3a83af565bc4b145fae893ac72ba-vimage-0-02-06-5d7105ac396eb98fbe24f47f20755613f5e5e297f6edd4dbb71d1b872e8bda4f-v3image-0-02-06-ba813d5bf89937b59cc8ac89bff54ac0dcbb4ab98afe3ea82cc91059a0cb5840-vimage-0-02-06-7235375d33efb0e3658b17d4c1c67fe0e5733d66be0276b532fcacd428c079d5-vimage-0-02-06-d8168a31a1fcc869716b297a078260b117ef77e588deb849457cb7795e5e6743-vimage-0-02-06-d0d9fb7c17110849dfd6c9fe81d06743171bfd2b852f7f58c81bce4c1c1d0c29-v2image-0-02-06-146dad3daee8bd83758afe638f1d8d5e8fdf1e516553038d73ce8ac739eff170-v2image-0-02-06-9c1b70ac07ba53bd9be519d7508273d280b3269f7f6d80048e609e8b4a9f80f7-v2image-0-02-06-5658cadd624190a7d85b917b21d61f6142659a21ccfdc26e15d080ae4a870129-v

Noel 2016

imag1852imag1877imag1865imag1887imag1891imag1897imag1907fb_img_1482579549144image-0-02-08-9be49fabe7cd30dd8056f9ff4cdaf1be01b3dd0a11609d997f4783dcebca55f0-vimage-0-02-08-104c7aad305aaa52991ea8312b0f3f7f0cddef2b78fef2d698382983e345f1af-vimage-0-02-08-3a0db3a67c01da06cf63c96c840d359d8c8627b754ed956a1afc1ea7ed3baa8e-vimage-0-02-08-286052ad00995784f2354dae7613306acf0bf691ec69f5948b72d4d33573ed9c-vimage-0-02-08-eea3c463ae531316b15682ae8ead92b8cb1d60907317e88dfb985f5f43e7b20d-vimage-0-02-08-6bc68242020af49a2f73ba9a95d32ecb8fc694853dbb80112e07211aaad2a293-vimage-0-02-08-096ae66516560767d9de5b5862f224ed1e401fd2a0e7e7d4d732f17f461f8371-vimage-0-02-08-e9982a5fb5ea0d3a4669f73060c947d7fd5bb3f548095ebb8274b0f0ccec42f7-vimage-0-02-08-3b9d6ca4cdf5ac063cdd0f04f51ceaa61d8dda98199fad2b53aae8477d0b1a1c-vimage-0-02-08-0e8c0b89a9fe3b50e4a3e4bf1a1e04d025c030d04d768bffdcb7be1564ea089a-vimage-0-02-08-40c924c8f76ec802ac83f0941043ccd617971e456a1f2ad63281e179131d7337-vimage-0-02-08-16543e95950ac3061e46ed2e342e557274a06ac95f7db4c45733105727e3e702-vimage-0-02-08-c5f250da6b8cdadb926239c20dccc6dbeb8297c2daf7bd302360bdeb8a1964c6-vimage-0-02-08-df0a6d296005d2f25a1f5e92376a16b7ae05c50d48375456cd0c6bdb7f179b7e-vimage-0-02-08-204df34876a192349339d63aebf0bc6bae60a7ee2a9f09982f8faad5c7cfe02e-vimage-0-02-08-25ac921ff24473b49372ff496c8f2afda7fb830f5ebf2ca250efc975146b8255-vimage-0-02-08-4e5f235ebdc6139b398108133abeeb826a4176d64821a484018ebe68975c9454-vimage-0-02-08-06edf18dd5a83f2cd5bc2afe31d638b7929cd472ec289508736483b6f26d845d-vimage-0-02-08-75a6689c3d612ef7f3f16a7e3387aefeb2b7f94ebbe83e3e0b56a31b1e94ecb3-vimage-0-02-08-2019b79ebed80b3d6662606d409ecf48e6dd943c5eb51f4bf6b239b1bafd20eb-vimage-0-02-08-75a6689c3d612ef7f3f16a7e3387aefeb2b7f94ebbe83e3e0b56a31b1e94ecb3-vimage-0-02-08-cfc7f5af9ca1f54471dcc8af67b665f621bf708a934137472e346023efb68040-vimage-0-02-08-2efaddbf1146d03fb0376692d00087445ae2cad91369741e3934639d7d87c150-vimage-0-02-08-93aea651472a980e01d1e754e6b93ec18ef3c462745f1f1929a9a2dec7ed3cb2-vimage-0-02-08-eea3c463ae531316b15682ae8ead92b8cb1d60907317e88dfb985f5f43e7b20d-vimage-0-02-08-61e2e16fbaac0326778ea5b758a17a71cee0215757b4a9c3cc0a7b6906f5abb0-vimage-0-02-08-eb3152553f8949fedd48f2998b7439449b92e4607250dc3a76f4183dc6cc63e5-vimage-0-02-08-a4ade5f4b28b45746556c6725074f2db1012e3fc6e8a97b8c4b62e87acd0e4f1-vimage-0-02-08-e11e2cfac3b48cc8fbf70293a20036fa3fbe1d2ab6e2b8bf42353dd73855dd33-vimage-0-02-08-ca77a29c3496de71adf5e088428fdba4609bd2e2dda354a4c97f2d0ed61d89a3-vimage-0-02-08-5889e3d485bc74860cb676e7d470fffc933185858d2ebe5eda2dd5db6d5f0d74-vimage-0-02-08-3b9d6ca4cdf5ac063cdd0f04f51ceaa61d8dda98199fad2b53aae8477d0b1a1c-vimage-0-02-08-4eb424c3b5a60b903e5115504b62fe8d011bf556ad8d9dbe0e03fd0d92942e1b-vimage-0-02-08-0a8107cab93d50216b515fbf73e0860b0ef58dd1339b18c3ffa2ddce14cddfc0-vimage-0-02-08-3ee5f1549ddc077dd1f8a412602b00592ae2093d4b0fd1dda5ab4fb1de1ff3ba-vimage-0-02-08-e501878c4db2f658df8b29aa414947b9bdbf7b70d083761438c5fdd6b4bbc2e5-vimage-0-02-08-b03f4e2a27ea9130c33986bc539dd761de2726af458d0394318b3560f1c34bbc-vimage-0-02-08-2426bfe97bfb97b68a2bbfa491ac68294dfc7136f50f2aa2b574d7687e50f272-vimage-0-02-08-0b9e6957c55a309afd525629d04c5cb725ce48365d518ee336a246322c51a6ab-vimage-0-02-08-0a8107cab93d50216b515fbf73e0860b0ef58dd1339b18c3ffa2ddce14cddfc0-vimage-0-02-08-b725bc11363337f2bf2306a10dc1c56861c975063b0c5899e178ae48a29a0f55-vimage-0-02-06-4964cb7290617cf3bc102ec46cf9b494f109273e1f671d64b7d1178c7d6c0402-v

Một ngày đầu đông Praha lạnh căm, tuyết chớm rơi nhuộm trắng mái nhà thờ phía xa khung cửa sổ. Nhấm nháp ly bia Pilsen lừng danh ngắm nhìn thành phố cổ qua khung cửa đó thật không gì bằng. Ông chủ quán già hào phóng tặng kèm đĩa thịt nướng đãi khách phương xa, ông huyên thuyên tự hào về các loại bia của xứ Tiệp. Tôi thì chỉ mãi chú ý trên tường một tấm ảnh to đã xỉn màu, bức ảnh chân dung một chàng thanh niên lộ rõ tinh thần mạnh mẽ và cương trực trên khuôn mặt. Tôi đã từng thấy bức ảnh chân dung đó được vẽ sơn dầu bán trên Cầu Tình.

Che đó, ông ta từng trú ở ngôi nhà này trong thời gian hoạt động ở Praha, ông chủ quán khoe khi thấy tôi mãi nhìn bức ảnh. Rồi ông già chuyển đề tài sang Che, ông khoe hình xăm Che trên ngực, trên tay. Ông chỉ tấm ảnh ở góc quán, tấm ảnh ông thích nhất. Ảnh hai người thanh niên quân phục xanh màu ô-liu, râu quai nón, miệng ngậm xì-gà, cười tươi hiên ngang giữa rừng núi. Ông kể say mê về hình ảnh đó, oai hùng và đẹp. Có lẽ, thời đó, có chàng thanh niên nào mà không đam mê hình ảnh lãng tử, biểu tượng của sự phản kháng khao khát bùng cháy của tuổi trẻ, kiểu như hảo hán Lương Sơn Bạc. Hai người thanh niên trong ảnh là Che Guevara và Fidel Castro. Tôi nhìn hai- bức-ảnh và ông chủ quán già như nhìn về quá khứ của giữa thế kỷ 20.

Mấy hôm nay, cái chết của Fidel Castro gây nhiều xúc cảm và dư luận trái ngược nhau ở khắp nơi. Cũng hiếm có cái chết nào gây ra điều này.

Chợt nhớ câu chuyện thiền đọc đâu đó. Một người đàn bà mất chồng tìm tới vị sư để bày tỏ và than khóc. Cố nhiên là bà đang rất đau khổ. Vị sư hỏi, bà đang thương nhớ tới hình ảnh người chồng nào? Người chồng thời trai trẻ, người chồng tuổi trung niên, hay người chồng khi đã về già? Người đàn bà bừng tỉnh ngộ.

Chuyện của Fidel gần như vậy.

Chưa từng đến Cuba, nhưng tôi tin đất nước này sẽ tươi đẹp.

“…
Nửa vòng trái đất, rẽ tầng mây
Anh đến Cu-ba một sáng ngày
Nắng rực trời tơ và biển ngọc
Đào tươi một dải lụa đào bay.
….”

Image may contain: tree, sky, outdoor, nature and one or more people

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Tin vui là bé Trương Thị Ngọc Trinh – Bình Định (điều trị tại BV Huyết Học) đã khỏe và xuất viện từ thứ 3 tuần trước. Như vậy nhóm mình đã giúp bé Trinh tổng cộng 66.500.000 và mừng là bé đã qua khỏi. Mai lại tái khám.

Trưa nay Ng và anh Đại MIS đã đến BV Nhi Đồng 1 đóng viện phí cho 2 em bé sau

  1. Đóng 12 triệu viện phí cho Bé Phan Anh Thư (6 tháng tuổi) mổ tim. Bé Thư bị bệnh tim bẩm sinh. Sau khi trừ bảo hiểm thì viện phí còn lại 20 triệu, gia đình đã đóng được 8 triệu, còn thiếu 12 triệu nên quỹ mình đóng dứt điểm luôn. Địa chỉ: Ấp Phú Thành, xã Tân Phú, Tam Bình, Vĩnh Long. Cha mẹ làm công nhân.
  2. Đóng 3 triệu viện phí bé Ôn Ngọc Tuyết Phương (ấp 9, xã Tân Thạch, Châu Thành, Bến Tre), 8 tuổi, bị sốt xuất huyết biến chứng nặng, đang lọc gan lọc thận. Vì tới BV BS Mai mới nhắc đến t.h này nên Ng không kịp rút nhiều tiền để giúp bé hơn. Bé Phương đang nằm Hồi sức cấp cứu nên chỉ gặp mẹ nó. Mẹ nó bán vé số, nghèo.

Người giới thiệu mình 2 ca này là BS. Mai – phụ trách Phòng Hỗ trợ xã hội BV Nhi Đồng 1.